Grill/rastplats vid Årsjön!

Grillplatsen har kommit till via ett samarbete mellan Ronneby kommun, Samhällsföreningen och markägarna Ingegerd och Jan-Olov, särskilt tack till Er. Den är tillgänglig för allmänheten och ligger i anslutning till Backaryds vandringsslinga ”Lilla Hejanrundan”. Längs denna runda som är markerad med gröna stolpar finns även Lilla Årsjömåla kvarn.

Obs! Den som använder grillplatsen är ansvarig för elden och att den släcks ordentligt samt att ta med allt hem skräp.
Backaryds Samhällsförening