Föreningsgården

FÖRENINGSGÅRDEN


Föreningsgården har normalt öppet för traktens ungdomar och barn ojämna veckor och då på onsdagar. Här sker dock förändringar över årstiderna. Öppettiderna är mellan kl 18 och 21.
När fritidsgården har öppet är det en mängd olika aktiviter, såsom t.ex. innebandy, sällskapsspel, sagostunder, pyssel, filmvisning, cafeteria, m.m. Vill du veta mer så kontaktar du gårdsansvarig Lotta Johansson på telefon 0735-401595 eller via mail foreningsgarden@backaryd.se . All verksamhet här bedrivs av ett gårdsråd och ett stort antal föräldrar i olika arbetslag. Verksamheten är oerhört beroende på att föräldrar kan ställa upp i dom olika arbetslagen.

OBS! Förändringar i öppettider och dagar, finner du snabbast på Backaryds samhällsförenings facebooksida.
Här når du Ronneby Kommuns hemsida för ungdomsverksamheten.