Återvinningsstationen

Återvinningsstationen ligger på gamla sågverkstomten, sväng mot Vermansmåla från RV 27, kör c:a 100 meter, följ skyltar från Värmansmålavägen. Stationen är öppen för hushållsavfall, måndagar och onsdagar mellan kl 17-19 samt lördagar mellan kl 09-13 (stängt alla helgdagar samt helgdagsafton).

Här lämnar du alla förpackningar, vitvaror, farligt avfall, batterier, elektronik, trädgårdsavfall och material som går att återvinna, samt brännbart restavfall avgiftsfritt. Restavfall som inte går att återvinna eller är brännbart, är belagt med avgift. 25 kr/personbil eller 50 kr för släp eller mindre lastbil. Större avfallsmängder samt avfall från näringsidkare lämnas på Angelskogs återvinningscentral. Trädgårdsavfall såsom ris o dyl, kan du lämna dygnet runt.

Hur du sorterar och var du sorterar, hittar du här.