Samhällsföreningens årsmötet avklarat!

Då var årets årsmöte i samhällsföreningen avklarat. God fika serverades efter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Bland valen kan bl.a. nämnas att Lina Carlstedt omvaldes till ordförande på ytterligare två år. Förhandlingarna leddes förtjänstfullt av Carl-Martin Lanér. Samhällsföreningen passar på att tacka för alla insatser från avgående förtroendevalda och hälsar ny- och omvalda varmt välkomna.