Grannsamverkan

Inatt har, som vanligt för allas trygghet, NATTVAKTERNA tittat till din bostad och området runt Backaryd och Silpinge.

Denna verksamhet har nu, utan avbrott, pågått sedan December 2004. Nu är det några medlemmar som tycker att man har gjort sin insats för samhället, och att det då är dags för nya frivilliga att ta över och hjälpa till. För att vi då ska kunna fortsätta med ambitionen att vara ute och bevaka våra närområden och samhällen varje natt, behöver vi fler och nya frivilliga till våran verksamhet. Ju fler vi är, desto mindre blir arbetsinsatsen per person.

Din insats är blygsam och innebär att du, tillsammans med en kamrat, är ute någon natt per kvartal och hjälper till att bevaka våra samhällen under vårt motto som är

Se och Synas.

Enligt vårt motto, så är våran uppgift att finnas till ute i våra samhällen nattetid. Där är vi då för att iaktta och förhindra brottslig verksamhet (detta gör man genom att ”Se och synas”) samt informera varandra, företag, polis och myndigheter om våra observationer.

Detta är en helt ideéll verksamhet och den ska inte konkurrera med auktoriserade och godkända vaktbolag (med personal som är utbildade och godkända för ändamålet). Därför åtar vi oss inte organiserad bevakning åt företag eller liknande, samt inte heller larmutryckningar. Men givetvis så ”tittar” vi till dom företag som sponsrar oss när vi är ute och kör på natten!

Är ni i behov av organiserad bevakning eller larmutryckningar, så hänvisar vi till etablerade bevakningsbolag som till exempel Securitas eller Avarn

Tycker du att detta är en bra samhällsinsats och vill att den ska fortsätta, så kan du hjälpa till genom att delta i verksamheten. Har du, av någon anledning, inte möjlighet att hjälpa till men ändå vill att verksamheten ska fortsätta så kan du sponsra oss genom att lämna ett bidrag till oss på Lantbutiken eller ICA Träffpunkten i Backaryd.

För att kontakta oss, mailar du oss på grannsamverkan@backaryd.se eller genom kontaktrutan nedan.

All sponsring som vi får in går oavkortat till våran verksamhet, genom att vi t.ex. får möjlighet att genomföra utbildningar, köpa material, bjuda alla nattvakter på t.ex. julfest och liknande.

Detta är ett grannsamverkansprojekt i samverkan med samhällsföreningen i Backaryd, Karosseriverken AB, Brottsförebyggande rådet i Ronneby Kommun samt Polisen i Blekinge.