Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023


Ordförande: 
Lina Carlstedt, tel 0766-284350
V.Ordförande: Åke Nilsson
Kassör: Jan-Erik Ronneback
Sekreterare:
 Jesper Davidsson
Ledamot: Hans Schärer
Ledamot: Anna Ovesson
Ledamot: Lotta Johansson
Suppleanter: Kjell-Ove Lundström, Larry Rydje, Ulf Svensson, Irene Nelsèn, Verena Stockmann.

Har du några frågor om samhällsföreningens verksamhet? Tveka då inte att kontakta ordförande, så hjälper vederbörande dej med att komma i kontakt med rätt person. Du når ordförande på mail ordforande@backaryd.se eller via formuläret nedan.

Kom ihåg!! Genom att vara medlem i Samhällsföreningen, kan du påverka!

BG 5806-4320. Swish 1233157021.

Styrelsen sammanträder normalt kl 19:00 i Regina tredje onsdagen varje månad, med undantag för juli och december. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsemötena, dock utan rösträtt.

 Är du ännu inte medlem i samhällsföreningen, eller är medlem men inte har betalat in medlemsavgiften på 50 kr/per person, kan du betala medlemsavgiften på BG 5806-4320, eller via Swish på nr 1233157021. OBSERVERA! Ange namnen på personerna som avgiften avser. Det går också utmärkt att skänka en extra slant till föreningen på detta sätt, om man så önskar.

Det är NI medlemmar som gör föreningen!

Meddelande till styrelsen skickar du här: