”Upptäck/städa vår by” är genomfört

Ett lyckat genomförande med ett 35-tal personer som deltog!!  Det blev ett flertal sopsäckar med skräp upplockat under promenaderna, samt ett flertal förbättringsförslag noterades i samhället. Till avslutning bjöds det på glass, som skänkts av ICA Träffpunkten, och fika. Nu ska samhällsföreningen sammanställa förslagen och se vad vi kan åstadkomma med dessa.